Υστεροσονογραφία

   

Τι είναι : Η εξέταση αυτή είναι ο ιδανικότερος τρόπος απεικόνισης της κοιλότητας της μήτρας αν και δεν έχουμε εικόνα για τις σάλπιγγες. Η εξέταση γίνεται με έγχυση φυσιολογικού ορού μέσα στη μήτρα με έναν καθετήρα και έλεγχο της κοιλότητας με τον διακολπικό υπέρηχο

Τι χρειάζεται : Με την Υστεροσονογραφία ελέγχουμε την ύπαρξη πολυπόδων ή ινομυωμάτων που καταλαμβάνουν χώρο στο εσωτερικό της μήτρας, ενώ επίσης μπορούμε να ελέγξουμε το σχήμα της κοιλότητας καθώς και την ύπαρξη συμφύσεων που μπορεί να εμποδίζουν την φυσιολογική εμφύτευση.