Υποβοηθούμενη Εκκόλαψη

   

Στο Κέντρο μας χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της υποβοηθούμενης εκκόλαψης σε περιπτώσεις μειωμένης ικανότητας των εμβρύων ή των βλαστοκυστών να εκκολαφθούν από μόνα τους έτσι ώστε να επιτευχθεί η εμφύτευσή τους στο ενδομήτριο μετά την εμβρυομεταφορά.

Οι γυναίκες ηλικίας άνω των 37 έχουν την τάση να παράγουν ωάρια με σκληρότερη ή και παχύτερη διαφανή ζώνη από ότι νεότερες γυναίκες. Το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες με υψηλά επίπεδα ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH).

Υπάρχουν επίσης στοιχεία που δείχνουν ότι η διαδικασία κατάψυξης και απόψυξης ωαρίων ή εμβρύων μπορεί να προκαλέσει την σκλήρυνση της διαφανούς ζώνης.

Επίσης η τεχνική της υποβοηθούμενης εκκόλαψης μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες εμβρύων χαμηλότερης ποιότητας, με σκληρή εξωτερική μεμβρανη (διαφανής ζώνη) ή που παρουσιάζουν θραύσματα κατά την ανάπτυξή τους στο εργαστήριο να εμφυτευθούν. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η χρήση της τεχνικής της υποβοηθούμενης εκκόλαψη  πραγματοποιείται με την δημιουργία μιας σχισμής (στην περίπτωση εμβρύων έως και 3ης ημέρας) ή τη λέπτυνση μιας μικρής περιοχής της διάφανης ζώνης (στις βλαστοκύστες). Η διαδικασία της υποβοηθούμενης εκκόλαψης γίνεται λίγο πριν την εμβρυομεταφορά, όταν έχει προσδιοριστεί ο αριθμός των εμβρύων που πρόκειται να μεταφερθούν και είναι απόλυτα ασφαλής για τα ίδια τα έμβρυα.