Κρυοσυντήρηση Έμβρυων-Βλαστοκυστών

   

Ο αριθμός των εμβρύων που επιλέγουμε για την εμβρυομεταφορά είναι συγκεκριμένος και εξαρτάται από την ηλικία της γυναίκας. Πολλές φορές έχουμε πλεονάζοντα καλής ποιότητας έμβρυα στο εργαστήριο. Τα έμβρυα αυτά μπορούμε και τα κρυοσυντηρούμε είτε σαν έμβρυα τρίτης μέρας είτε σαν βλαστοκύστεις για μελλοντική χρήση. Αυτή η διαδικασία μας επιτρέπει να έχουμε άλλη μια ευκαιρία για εγκυμοσύνη όταν είναι δυνατόν χωρίς να χρειάζεται να ξαναϋποβληθεί η γυναίκα στην διαδικασία της διέγερσης με ενέσεις.