Τεστ κατακερματισμού DNA

   

Όλα τα πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα συνδέουν έως ένα βαθμό το αυξημένο  ποσοστό  κατακερματισμού στο γενετικό υλικό των σπερματοζωαρίων  τόσο με  τη μείωση των πιθανοτήτων  εγκυμοσύνης μέσω των μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής  όσο και με την αυξημένη πιθανότητα  αποβολής.  Η μικροσκοπική παρατήρηση και η εργαστηριακή μέθοδος της ενεργοποίησης του σπέρματος αδυνατούν από μόνα τους να ελέγξουν τα σπερματοζωάρια για δομικές χρωμοσωματικές ανωμαλίες, όπως ο κατακερματισμός του πυρηνικού DNA.   Στο κέντρο Γένεσις χρησιμοποιούμε τη μέθοδο του HALO test, για την αξιολόγηση της περιεκτικότητας του σπέρματος  σε φυσιολογικό μη κατακερματισμένο ή κατακερματισμένο γενετικό υλικό, και  καταμετρούμε τα φυσιολογικά ή μη σπερματοζωάρια οπτικοποιόντας αυτά με την χρωστική μέθοδο Diff-quick. Το ποσοστό του κατακερματισμού εκτιμάται μετά από καταμέτρηση 400 σπερματοζωαρίων σύμφωνα με τα αυστηρά κριτήρια του οργανισμού WHO.