Ορμονολογικός Έλεγχος Κύκλου

   

Οι γυναικολογικές ορμόνες έχουν διαφορετικές τιμές ανάλογα με την ημέρα του κύκλου και για την αξιολόγησή τους έχει μεγάλη σημασία η μέρα της αιμοληψίας. Οι πιό συνηθισμένες τέτοιες μέρες είναι στην πρώιμη ωοθυλακική φάση, (3η μέρα περίπου) και στη μέση ωχρινική φάση (21η μέρα περίπου). Αν ο γιατρός σας σας έχει ζητήσει να εξεταστείτε την 3η μέρα, αυτόσημαίνει οτι από την μέρα που θα δείτε αίμα πρέπει τουλάχιστον 24 ώρες μετά, αλλά το πολύ έως και σε 96 ώρες να έχετε κάνει την εξέταση (2 έως 2 μέρες μετά). Αντίστοιχα, αν σας έχουν ζητήσει τεστ της 21ης μέρας, πρέπει να κάνετε την εξέτασή την 20 έως 22η μέρα του κύκλου. Αν ο κύκλος σας δεν είναι τακτικός ρωτήστε το προσωπικό πώς να προγραμματίσετε την εξέταση. Άλλες ορμονολογικές εξετάσεις όπως FSH, LH, AMH, PRL, TSH είναι πιθανόν να ζητηθούν από τον γιατρό σας για περαιτέρω διερεύνηση της περίπτωσης σας.