Καλώς ήρθατε στο Κέντρο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Genesis Fertility Center

 

Στην Πάτρα, το μεγαλύτερο λιμάνι της Αδριατικής, ιδρύσαμε την μονάδα ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής GENESIS FERTILITY CENTER όπου για περισσότερο από 10 χρόνια δίνουμε στα ζευγάρια γρήγορες και αποτελεσματικές λύσεις.
Με σεβασμό στον άνθρωπο, μέσα σε ένα φιλικό και διακριτικό π περιβάλλον που δεν κρίνει παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε προβλήματα υπογονιμότητας και αναπαραγωγικής ενδοκρινολογίας.
Στο GENESIS FERTILITY CENTER εξασφαλίζουμε υψηλά ποσοστά επιτυχίας και εφαρμόζουμε τις πλέον σύγχρονες μεθόδους θεραπείας που διαθέτει η ιατρική επιστήμη, αξιοποιώντας την ιατρική μας εκπαίδευση και εμπειρία, επίσημα πιστοποιημένη από διεθνούς κύρους οργανισμούς (ASRM, ESHRE).

Πως θα μας βρείτε ?

ΘΑ ΧΑΡΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ !

ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΑΣ

scratching

Θεραπείες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Μηχανικός ερεθισμός του ενδομητρίου

laparoskopisi

Θεραπείες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Λαπαροσκόπηση

ysteroskopisi

Αναπαραγωγική Χειρουργική / Θεραπείες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Υστεροσκόπηση

kryosyntirisi-wariwn

Κρυοσυντήρηση

Κρυοσυντήρη Ωαρίων

Πολιτική Ποιότητας

Όραμα και σκοπός της Διοίκησης και του προσωπικού στο «GENESIS FERTILITY CENTER» είναι να πραγματοποιούμε με ασφάλεια και επιτυχία την απόφαση τεκνοποίησης των ασθενών μας με μοναδικό σκοπό τη γέννηση ενός υγιούς μωρού.

Οι στόχοι μας στο «GENESIS FERTILITY CENTER» είναι:

 • Να προσφέρουμε πάντα ιατρικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.
 • Να αντιμετωπίζουμε κάθε ζευγάρι ξεχωριστά με έμφαση στην προσωπική επαφή και φροντίδα, την εξατομικευμένη προσέγγιση και την απρόσκοπτη επικοινωνία.
 • Να ακολουθούμε την ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, καθώς και τους κανόνες τις ιατρικής δεοντολογίας.
 • Να εφαρμόζουμε τις πιο εξελιγμένες και αποτελεσματικές τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
 • Να διατηρούμε πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας στις θεραπείες μας.

Η Διοίκηση και το προσωπικό στο «GENESIS FERTILITY CENTER» δεσμευόμαστε:

 • Για τη συνεχή παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων, την ενημέρωση την εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού μας.
 • Για το συνεχή εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού μας.
 • Για τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ικανοποίησης των ασθενών μας.
 • Την διασφάλιση της προστασίας των εμπιστευτικών πληροφοριών των πελατών
 • Για την εξασφάλιση της διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων των ασθενών και των εργαζομένων της Μονάδας μέσω της τήρησης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων GDPR
 • Για τη διασφάλιση της ασφάλειας των ασθενών τηρώντας τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και της Εθνικής Αρχής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
 • Για την μη ανάληψη διαχείρισης μετά από έλεγχο μολυσματικών δειγμάτων ασθενών
 • Για τη συνεχή παρακολούθηση των λειτουργιών της Μονάδος μέσα από ένα πλαίσιο δεικτών που επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα
 • Για την παρακολούθηση και διαχείριση περιστατικών (incidents), παρ’ ολίγον συμβάντων (near misses) και ανεπιθύμητων συμβάντων (adverse events)
 • Για τον καθορισμό KPIs (Key Performance Indicators) για τη μέτρηση και παρακολούθηση των παραπάνω 11 διαστάσεων ποιότητας που θέτει το πρότυπο ΕΝ 15224.
 • Για την αυστηρή παρακολούθηση και διαχείριση των κλινικών διεργασιών της Μονάδος και του επιχειρησιακού περιβάλλοντος καθώς και των κλινικών κινδύνων που μπορεί να προκύψουν από αυτές.
 • Για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • Την παρακολούθηση και των κλινικών διεργασιών της Κλινικής και την ενσωμάτωσή τους στις διαδικασίες του Τομέα μέσα από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εγκρίσεων και εκπαιδεύσεων.
 • Τη συνεχή παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας, ασφάλειας και εξυπηρέτησης στους πελάτες που να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των 11 διαστάσεων ποιότητας όπως περιγράφονται στο ΕΝ 15224.
 1. Κατάλληλη & σωστή θεραπεία (Appropriate- correct care)
 2. Διαθεσιμότητα
 3. Συνέχεια φροντίδας (Continuity of care)
 4. Αποτελεσματικότητα (Effectiveness)
 5. Αποδοτικότητα (σχέση κόστους – αποτελέσματος κλπ) (Efficiency)
 6. Ισότητα μεταξύ των ασθενών (Equity)
 7. Τεκμηριωμένη, βασισμένη σε πρωτόκολλα (Evidence & Knowledge based)
 8. Φροντίδα εστιασμένη στις ανάγκες των ασθενών (φυσική, ψυχολογική, κοινωνική) (Patient centered care including physical, psychological and social integrity)
 9. Συμμετοχή των ασθενών (Patient involvement)
 10. Ασφάλεια ασθενών (Patient safety )
 11. Παροχή φροντίδας στον κατάλληλο χρόνο/ με την κατάλληλη σειρά, Προσβασιμότητα ασθενών (Timeliness/ accessibility)

Το GENESIS FERTILITY CENTER διαθέτει πιστοποίηση στην εφαρμοφή Συστήματος Διαχείρησης Ποιότητας Μονάδων Υγείας σύμφωνα με το πρότυπο

ΕΛΟΤ ΕΝ 15224:2017 για το καλοκουθο πεδίο εφαρμογής

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΜΒΡΥΩΝ ΚΑΙ ΖΥΓΩΤΩΝ

Ο – Επιστημονικός Υπεύθυνος

Αλέξανδρος  Κούρτης