Κρυοσυντήρη Ωαρίων

   

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μία γυναίκα μπορεί να επιθυμεί να κρυοσυντηρήσει τα ωάρια της.
Γυναίκες που πρόκειται να υποβληθούν σε χημειοθεραπεία ή πάσχουν από κάποιες χρόνιες ασθένειες είναι πολύ πιθανόν να χάσουν την αναπαραγωγική τους ικανότητα. Έτσι πριν υποβληθούν σε χημειοθεραπεία ή πριν η χρόνια ασθένεια επηρεάσει δραματικά την ωοθηκική επάρκεια μπορούν να κρυοσυντηρήσουν τα ωάρια τους.
Κοινωνικοί επίσης λόγοι ωθούν πολύ συχνά τις γυναίκες να κρυοσυντηρήσουν τα ωάρια τους. Είναι γνωστό ότι η γονιμότητα της γυναίκας μειώνεται με την ηλικία και ιδιαίτερα μετά τα 40. Ταυτόχρονα, οι γυναίκες σήμερα αφιερώνουν αρκετά χρόνια στις σπουδές τους και την καριέρα τους και συχνά μεταθέτουν χρονικά την μητρότητα.
Στο GENESIS FERTILITY CENTER οι γυναίκες που επιθυμούν να κρυοσυντηρήσουν τα ωάρια τους, υποβάλλονται σε διέγερση ωοθηκών. Μετά την ωοληψία, τα ωάρια καταψύχονται με την μέθοδο της υαλοποίησης (vitrification) και φυλάσσονται πλήρως βυθισμένα σε δοχεία υγρού αζώτου.