Κρυοσυντήρηση Σπέρματος

   

Στο GENESIS FERTILITY CENTER κρυοσυντηρούμε δείγματα σπέρματος με τη μέθοδο rapid vapor freeze και τα διατηρούμε για όσο διάστημα χρειαστεί πλήρως βυθισμένα σε δοχεία υγρού αζώτου. Πριν τη διαδικασία της κατάψυξης επεξεργαζόμαστε τα δείγματα (εξαιρούνται δείγματα που ανακτήθηκαν χειρουργικά) με την μέθοδο της ενεργοποίησης του σπέρματος. Με το τρόπο αυτό στο GENESIS FERTILITY CENTER πετυχαίνουμε καλύτερη επιβίωση του δείγματος. Η κρυοσυντήρηση συνίσταται σε περιπτώσεις όπως πρίν από θεραπείες με ακτινοβολία, παθολογίες του προστάτη, σε περιπτώσεις ολιγοσπερμίας ή χειρουργικής λήψης σπερματοζωαρίων. Η κρυοσυντήρηση μπορεί επίσης να γίνει για μικρό χρονικό διάστημα σε περιπτώσεις που ο σύζυγος δεν μπορεί να είναι παρόν την ημέρα της σπερματέγχυσης ή της γονιμοποίησης των ωαρίων.