1. Στο GENESIS FERTILITY CENTER διευκολύνουμε τα ζευγάρια να εκπληρώσουν τα όνειρα τους. Με σεβασμό στον άνθρωπο, μέσα σε περιβάλλον που δεν κρίνει, δίνουμε γρήγορες και αποτελεσματικές λύσεις. Εφαρμόζομε για το σκοπό αυτό τις πλέον σύγχρονες μεθόδους θεραπείας που διαθέτει η Ιατρική Επιστήμη, αξιοποιώντας την Ιατρική μας Εκπαίδευση και εμπειρία, επίσημα πιστοποιημένη από διεθνούς κύρους οργανισμούς.
 2. Στο GENESIS FERTILITY CENTER εφαρμόζουμε τα αποτελέσματα των ερευνών μας για να βελτιώνουμε τα ποσοστά βλαστοκυστών, εμφύτευσης και ποσοστού εγκυμοσύνης. Προσαρμόζουμε συνεχώς τις εφαρμοζόμενες μεθόδους αντιμετώπισης της υπογονιμότητας εκπαιδεύοντας διαρκώς την ομάδα των ιατρών και εμβρυολόγων μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ομάδα των ιατρών και εμβρυολόγων του GENESIS FERTILITY CENTER διεξάγει εργαστηριακή και κλινική έρευνα που δημοσιεύεται σε έγκυρα διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και παρουσιάζεται σε πολύ σημαντικά συνέδρια του εξωτερικού. Στα αποτελέσματα των ερευνών μας περιλαμβάνονται τα ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ και η ΣΥΝΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΜΒΡΥΩΝ ΜΕ ΟΜΟΛΟΓΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΩΟΘΗΛΑΚΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ.
 3. Στο GENESIS FERTILITY CENTER παρέχοουμε πλήρη καταγραφή και αποτύπωση όλων των βημάτων των διαδικασιών της θεραπείας και χρησιμοποιούμε υψηλών προδιαγραφών εργαστηριακό εξοπλισμό εφάμιλλο με των κορυφαίων κέντρων υπογονιμότητας των Η.Π.Α. Αυτό εκτός των άλλων μας δίνει την δυνατότητα να παρέχουμε στο ζευγάρι λεπτομερείς αναφορές συνοδευόμενες από οπτικό υλικό για σχεδόν όλες τις πράξεις που διατελούνται στο χώρο μας.
 4. Στο GENESIS FERTILITY CENTER εφαρμόζουμε σύγχρονα θεραπευτικά σχήματα προκλήσης ωοθυλακιορρηξίας, διαλεγμένα με βάση την αρχική διάγνωση. Η ιατρική ομάδα του GENESIS FERTILITY CENTER διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία, όσο λίγες μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα, στην αποτελεσματική και ασφαλή πρόκληση των ωοθηκών για την αποφυγή του συνδρόμου υπερδιέγερσης ωοθηκών.
 5. ΧΑΜΗΛΗ ΩΟΘΗΚΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
  Tο GENESIS FERTILITY CENTER είναι το πρώτο στην Ελλάδα που από το 2005 εφάρμοσε την προθεραπεία με δι-υδροεπιανδροστερόνη (DHEA) σε περιπτώσεις που εμφανίζουν χαμηλή ανταπόκριση στις κλασικές διεγέρσεις. Επίσης, το GENESIS FERTILITY CENTER είναι από τα ελάχιστα κέντρα που χρησιμοποιεί το πρωτοποριακό πρωτόκολλο με μικροδόση Daronda για να μεγιστοποιήσει την ανταπόκριση στη διέγερση. Ο συνδυασμός και των δύο μεθόδων, αλλά και η χρήση επιπλέον φαρμάκων που αυξάνουν τη ροή αίματος στις ωοθήκες έχουν μερικές φορές βοηθήσει στο να πετύχουμε καλύτερη ανταπόκριση και εγκυμοσύνες σε περιπτώσεις που οι ωοθήκες δεν δείχνουν την ανταπόκριση που περιμένουμε, είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω προηγουμένων χειρουργείων είτε χωρίς αναγνωρίσιμο λόγο.
  Το GENESIS FERTILITY CENTER είναι το πρώτο στην Ελλάδα που εφάρμοσε απότο 2005 το microdose daronda flair protocol και την προθεραπεία με DHEA
 6. Στο GENESIS FERTILITY CENTER ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ / TNMC (Total Normal Motile Count). Στο GENESIS FERTILITY CENTER χρησιμοποιούμε τον δείκτη TNMC ως κριτήριο καταλληλότητας του σπέρματος για τη διαδικασία των σπερματεγχύσεων, και συνδέουμε το TNMC με τα έως τώρα δεδομένα για να εκτιμήσουμε το ποσοστό επιτυχίας της μεθόδου της σπερματέγχυσης.
  Στο GENESIS FERTILITY CENTER αξιολογούμε το σπέρμα για δομικές χρωμοσωματικές ανωμαλίες, όπως ο κατακερματισμός του πυρηνικού DNA. Αυξημένα ποσοστά κατακερματισμού στο DNA των σπερματοζωαριων συνδέονται τόσο με τη μείωση των πιθανοτήτων εγκυμοσύνης μέσω των μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής όσο και με την αυξημένη πιθανότητα αποβολής.
 7. Στο GENESIS FERTILITY CENTER από το 2009 έχουμε ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ  με προηγμένες τεχνικές που έχουμε δημοσιεύσει στην παγκόσμια βιβλιογραφία. Με πρωτοποριακές μεθόδους έχουμε επιτύχει ποσοστά επιτυχίας πάνω από 25%.
  A. Vithoulkas, M. Levanduski, V. Goudas, V. Loulelis, D. Nikolakopoulos, K. Illmensee.
  Effect of HSA concentration on intrauterine insemination (IUI) outcomes. Fertil Steril. 2011;96:S1,68
 8. Από το 2011 στο GENESIS FERTILITY CENTER έχουμε ενσωματώσει την μέθοδο της συνκαλλιέργειας των εμβρύων παρουσία ομολόγων συμπλεγμάτων από υποστηρηκτικά ωοθηλακικά κύτταρα στην τυπική εξωσωματική διαδικασία. Τα αποτελέσματα της έρευνας μας για την συνκαλλιέργεια παρουσιάστηκαν από την Ιατρική και Εμβρυολογική ομάδα του GENESIS FERTILITY CENTER στο ASRM το 2011, και η περεταίρω διερεύνηση της συνκαλλιέργειας παρουσιάζεται ανελλειπώς από το GENESIS FERTILITY CENTER στην διεθνή επιστημονική κοινότητα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στα ASRM 2013, 2014, 2016. Η μέθοδος αυτή βελτιώνει σημαντικά το περιβάλλον ανάπτυξης των εμβρύων αποτέλεσμα την παραγωγή περισσότερων καλής μορφολογίας εμβρύων, τα οποία έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να φτάσουν στο στάδιο της βλαστοκύστης και, στη συνέχεια, να οδηγήσουν σε βιώσιμη εγκυμοσύνη.
  A. Vithoulkas, M. Levanduski, V. Goudas, K. Illmensee.
  Growth factors IGF-I and IGF-II in human embryo co-culture with autologous granulosa cell clusters compared to regular embryo culture in IVF. 2016;106:S3,e362

  A. Vithoulkas, M. Levanduski, V. Goudas, K. Illmensee.
  Growth factors associated with embryo co-culture and autologous granulosa cell clusters compared to regular embryo culture in IVF. Fertil Steril 2014;102:S3,e218

  A. Vithoulkas, M. Levanduski, V.T. Goudas, K. Illmensee.
  Embryo co-culture with autologous granulosa cell clusters in comparison to regular embryo culture in ART. Fertil Steril 2011;96:S5,9
 9. Το GENESIS FERTILITY CENTER είναι το πρώτο Κέντρο σε όλη την Ευρώπη που έφερε την εξέταση της Ιντεγκρίνης 3-β σε συνεργασία με εργαστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο έλεγχος αυτός για την έκφραση της Ιντεγρίνης 3β στο ενδομήτριο είναι η ακριβέστερη εξέταση για την ικανότητα του ενδομητρίου της μήτρας να δεχθεί έμβρυα, (δηλ. τεστ εμφυτευσιμότητας). Με τον τρόπο αυτό σε ζευγάρια με πολλαπλές αποτυχίες ή “ανεξήγητη” υπογονιμότητα, μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε αν η αιτία της υπογονιμότητας οφείλεται στη μήτρα και να διορθώσουμε το πρόβλημα.
 10. Στο GENESIS FERTILITY CENTER χρησιμοποιούμε για δύσκολα περιστατικά το «ξύσιμο» του ενδομητρίου για να διευκολύνουμε έτσι την διαδικασία της εμφύτευσης.
  Σε περιστατικά που έχουν υπάρξει αποτυχίες εμφύτευσης ο μηχανικός ερεθισμός της βασικής στοιβάδας του ενδομητρίου είτε τυφλά είτε ακόμα καλύτερα με υστεροσκοπική καθοδήγηση προκαλεί τον πολλαπλασιασμό βλαστοκυττάρων που οδηγούν ανάπλαση υγειέστερου ενδομητρίου. Έτσι οι πιθανότητες εμφύτευσης αυξάνονται σημαντικά.