Χαμηλή Ωοθηκική Ανταπόκριση

   

Το Κέντρο Γένεσις είναι το πρώτο στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο microdose flare από το 2005. Το πρωτόκολλο αυτό εφαρμόζεται όταν οι ωοθήκες έχουν πολύ μικρή ανταπόκριση στην διέγερση για εξωσωματική γονιμοποίηση. Ο αγωνιστής που χρησιμοποιούμε στο πρωτόκολλο αυτό είναι το Daronda (leuprolide, λουπρολίδη). Η δοσολογία είναι πολύ χαμηλή (χορηγείται ημερήσια δόση 8 μικρογραμμαρίων σε δύο δόσεις, μία κάθε δώδεκα ώρες).

Πόσο διαρκεί: Η διάρκεια ενέσεων του πρωτοκόλλου είναι πολύ μικρότερη από το “κλασσικό” μακρύ πρωτόκολλο με Daronda γιατί η χορήγησή του αρχίζει κατευθείαν με την περίοδο. Ενίοτε, επειδή σε γυναίκες με χαμηλές ωοθηκικές ανταποκρίσεις στην αρχή της περιόδου, οι ωοθήκες μπορεί ήδη να έχουν αρχίσει να διεγείρονται και να έχουν σχετικά μεγαλύτερα ωοθηλάκια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν από την φάση της διέγερσης ένα αντισυλληπτικό χάπι για να είναι τα ωοθηλάκια “συγχρονισμένα”, δηλαδή όλα σε σχετικά ίδια μεγέθη. Η συνηθισμένη διάρκεια του είναι δέκα μέρες ενέσεων που αρχίζουν από την δεύτερη ή τρίτη μέρα της περιόδου.

Τι αποτέλεσμα έχει: Το microdose Daronda flare είναι αυτή τη στιγμή το δυνατότερο σχήμα διέγερσης. Η χρήση του σημαίνει ότι η ασθενής έχει σοβαρές ενδείξεις για μειωμένη ωοθηκική λειτουργία και αυτό σημαίνει ότι οι προσδοκίες από αυτό το πρωτόκολλο πρέπει να είναι ρεαλιστικές. Σε σχέση με προηγούμενη διέγερση, μπορεί κανείς να ελπίζει ότι θα έχει έως και διπλάσια ανταπόκριση σε αριθμό ωοθηλακίων σε σχέση με τα κλασσικά πρωτόκολλα, αλλά αυτό μπορεί να ποικίλλει για πολλούς άλλους λόγους.

Τι άλλο μπορώ να κάνω: Δυστυχώς οι επιλογές που υπάρχουν όταν μιλάμε για ελαττωμένη ωοθηκική λειτουργία δεν είναι πολλές. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι η χρήση δι-υδροεπιανδροστερόνης (DiHydroEpiAndrosterone η DHEA) για αρκετούς μήνες μπορεί να αυξήσει την ωοθηκική ανταπόκριση. Επίσης έχουν χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό ακόμα και φάρμακα του τύπου του Viagra με την ελπίδα ότι αυξάνοντας την αιμάτωση στην πύελο μπορεί να αυξηθεί και η ανταπόκριση της ωοθήκης. Πάντως για όλες αυτές τις απόπειρες οι προσδοκίες των ζευγαριών πρέπει να είναι ρεαλιστικές.

Το Κέντρο μας είναι το πρώτο στην Ελλάδα που από το 2005, παρακολουθώντας τη σύγχρονη βιβλιογραφία εφάρμοσε την προθεραπεία με δι-υδροεπιανδροστερόνη σε περιπτώσεις που εμφανίζουν χαμηλή ανταπόκριση στις κλασικές διεγέρσεις. Επίσης το Κέντρο μας είναι από τα ελάχιστα κέντρα που χρησιμοποιεί το πρωτοποριακό πρωτόκολλο με μικροδόση Daronda για να μεγιστοποιήσει την ανταπόκριση στη διέγερση. Ο συνδυασμός και των δύο μεθόδων, αλλά και η χρήση επιπλέον φαρμάκων που αυξάνουν τη ροή αίματος στις ωοθήκες έχουν μερικές φορές βοηθήσει στο να πετύχουμε καλύτερη ανταπόκριση και εγκυμοσύνες.