Μηχανικός ερεθισμός του ενδομητρίου

   

Στο GENESIS FERTILITY CENTER χρησιμοποιούμε για δύσκολα περιστατικά το «ξύσιμο» του ενδομητρίου για να διευκολύνουμε έτσι την διαδικασία της εμφύτευσης.
Σε περιστατικά που έχουν υπάρξει αποτυχίες εμφύτευσης ο μηχανικός ερεθισμός της βασικής στοιβάδας του ενδομητρίου είτε τυφλά είτε ακόμα καλύτερα με υστεροσκοπική καθοδήγηση προκαλεί τον πολλαπλασιασμό βλαστοκυττάρων που οδηγούν ανάπλαση υγειέστερου ενδομητρίου. Έτσι οι πιθανότητες εμφύτευσης αυξάνονται σημαντικά.