Συνκαλλιέργεια Εμβρύων με σύμπλεγμα Ωοθηλακικών Κυττάρων

   

Στο GENESIS FERTILITY CENTER χρησιμοποιούμε την μέθοδο της συνκαλλίέργειας των εμβρύων παρουσία ομολόγων συμπλεγμάτων από υποστηρηκτικά κοκκιώδη κύτταρα και κύτταρα του ωοφόρου δίσκου που ανακτούμε με μία απλή διαδικασία από το σύμπλεγμα που περιλαμβάνει τα ωοκύτταρα, μετά την ωοληψία. Η συνκαλλιέργεια βελτιώνει την δυνατότητα των συμβατικών καλλίεργητικών μέσων. Το  αποτέλεσμα είναι περισσότερα καλής μορφολογίας έμβρυα, τα οποία έχουν υμεγαλύτερη πιθανότητα να φτάσουν στο στάδιο της βλαστοκύστης και, στη συνέχεια, να οδηγήσουν σε βιώσιμη εγκυμοσύνη.

Τα αποτελέσματα της αρχικής έρευνας παρουσιάστηκε από την Ιατρική και Εμβρυολογική ομάδα του GENESIS FERTILITY CENTER στο ASRM το 2011, και η περεταίρω διερεύνηση της συνκαλλιέργειας παρουσιάζεται ανελλειπώς από το GENESIS FERTILITY CENTER στην διεθνή επιστημονική κοινώτητα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στα ASRM 2013, 2014, 2016.

Τα δεδομένα που υπάρχουν συνηγορούν ότι τη καλλιέργεια εμβρύων παρουσία ομολόγων συμπλεγμάτων από υποστηρηκτικά ωοθηλακικά κύτταρα βελτιώνουν σημαντικά το περιβάλλον ανάπτυξης των εμβρύων, απροσδίδοντας σημαντικά στοιχεία για την ανάπτυξη των εμβρύων και επίσης μεταβολίζουν και καθαρίζουν το καλλιεργητικό περιβάλλον απομακρύνοντας τα τοξικά μεταβολικά παράγωγα που αποβάλονται από τα ίδια τα έμβρυα.

Στο GENESIS FERTILITY CENTER έχουμε ενσωματώσει την μέθοδο της συνκαλλιέργειας στην τυπική εξωσωματική διαδικασία.