Κάποιες φορές για να πετύχει το ζευγάρι κύηση πρέπει να καταφύγει σε δωρεά γαμετών δηλαδή είτε σπερματοζωαρίων είτε ωαρίων. Το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα καθορίζει ότι στις περιπτώσεις δωρεάς γαμετών αυτή θα πρέπει να γίνεται από ανώνυμο δότη/δότρια και χωρίς οικονομικά κίνητρα, αλλά επιτρέπεται η αποζημίωση για το χρόνο που αφιερώνουν οι δότες/ δότριες.
Η δωρεά ωαρίων συστήνεται σε περιπτώσεις όπου η γυναίκα δεν παράγει ωάρια ή παράγει λίγα κακής ποιότητας ωάρια, που δεν οδηγούν σε βιώσιμα έμβρυα, ικανά να δώσουν κύηση. Η αιτία για την αδυναμία παραγωγής ωαρίων είναι η σχετικά μεγάλη ηλικία της γυναίκας, πρώιμη εμμηνόπαυση, ιστορικό αμφοτερόπλευρης ωοθηκεκτομής, ιστορικό ακτινοβολίας ή χημειοθεραπείας ή άλλες σπανιότερες παθήσεις ή καταστάσεις. Στις περιπτώσεις δωρεάς ωαρίων, η γυναίκα – λήπτρια υποβάλλεται σε μια θεραπεία προετοιμασίας του ενδομητρίου, και όχι διέγερσης των ωοθηκών όπως συμβαίνει στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Στις περιπτώσεις δωρεάς ωαρίων, το ποσοστό επιτυχίας είναι αυτό που αντιστοιχεί στην νεαρή ηλικία των δότριών. Το ιατρικό ιστορικό των δοτριών ελέγχεται και επίσης γίνονται εξετάσεις αίματος για την ύπαρξη λοιμώξεων συμπεριλαμβανομένων ηπατίτιδας Β, ηπατίτιδας C, HIV, σύφιλλη και ελέγχεται ο καρυότυπος και η κυστική ίνωση. Η δότρια βάσει του νόμου θα πρέπει να είναι νεώτερη από 35 ετών.