Δοκιμασία Ενεργοποίησης Σπέρματος

   

Ακόμα και αν ανιχνεύσουμε κάποια  απόκλιση σε κάποιες από τις παραπάνω παραμέτρους, στο κέντρο Γένεσις μπορούμε εργαστηριακά να βελτιώσουμε τη ποιότητα του σπέρματος που θα χρησιμοποιηθεί τελικά σε κάποια μέθοδο αντιμετώπισης της υπογονιμότητας.   Τη βελτιώση αυτή πετυχαίνουμε με την μέθοδο της ενεργοποίησης του σπέρματος. Με τη διαδικασία της ενεργοποίησης καθαρίζουμε το σπέρμα σε ένα μεγάλο ποσοστό από ακίνητα και νεκρά σπερματοζωάρια, καθώς και από άλλες κυτταρικές και μη δομές όπως επιθηλιακά κύτταρα, υαλώδη σώματα, λευκοκύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος και άλλα. Το τελικό δείγμα περιέχει κυρίως επαρκώς κινούμενα σπερματοζωάρια σε αποστειρωμένο καλλιεργητικό υλικό. Κατόπιν μετράμε το ποσοστό των κινούμενων σπερματοζωαρίων του ενεργοποιημένου δείγματος και κρίνουμε την καταλληλότητα του για τη χρήση του σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.