Μικρογονιμοποίηση

   

Τα σπερματοζωάρια συλλέγονται και ακινητοποιούνται ώστε να αξιολογηθεί με μορφολογικά κριτήρια η καταλληλότητά τους για τη γονιμοποίηση των ωαρίων. Η διαδικασία αυτή γίνεται σε μεγέθυνση  20x/0.40.

Κατόπιν τα επιλεγμένα σπερματοζωάρια εγχύονται,  με μικροχειρισμούς με πολύ λεπτές βελόνες, ένα προς ένα μέσα σε κάθε ωάριο. Μικρογονιμοποίηση στα εργαστήρια του Κέντρου μας πραγματοποιείται με χειριστήρια narishinge κάτω από ανάστροφο μικροσκόποιο Leica DMIL LED. Στόχος της μεθόδου είναι να διασφαλιστεί η είσοδος του σπερματοζωαρίου στο ωάριο. Με την μέθοδο της μικρογονιμοποίησης επιτυγχάνονται πολύ υψηλά ποσοστά γονιμοποίησης.