Στο Κέντρο μας μπορούμε να κρυοσυντηρήσουμε έμβρυα, γαμέτες και ορχικό ιστό ώστε να τα χρησιμοποιήσουμε μετά από μήνες ή και χρόνια για να πετύχουμε εγκυμοσύνες.
Για την κρυοσυντήρηση ωαρίων, εμβρύων και βλαστοκυστών χρησιμοποιούμε τα πιο ασφαλή υλικά και τις πιο σύγχρονες μεθόδους υαλοποίησης.

A Liquid Nitrogen bank containing suspension of stem cells. Cell culture for the biomedical diagnostic.

Κρυοσυντήρηση Σπέρματος

kryosyntirisi-wariwn

Κρυοσυντήρη Ωαρίων

kruosintirisi-emvrywn

Κρυοσυντήρηση Έμβρυων / Βλαστοκυστών